لینک های دانلود اضافه شدند

هنگام تعطیلات ، آوی با ناینا ملاقات می کند و عاشق او می شود. او ، تصمیم می گیرد در کافه او بماند و کار کند او در نامه ای به عشق خود اعتراف می کند ، اما این مادر ناینا است که به اشتباه آن را می خواند و...

لینک های دانلود اضافه شدند

داستان عاشقانهای که به دنبال گرگ است که اخیراً پس از طلاق و سپس اخراج، با ایزابل مرموز، زنی که در خیابان زندگی میکند، ملاقات میکند و متقاعد میشود که دنیای آلوده و درهم شکسته اطراف آنها شبیهسازی کامپیوتری است...