لینک های دانلود اضافه شدند

در آینده‌ای دیستوپیایی، نسل بشر حس بینایی را از دست داده است و جامعه باید راه‌های جدیدی برای تعامل، ساختن، شکار و بقا پیدا کند. وقتی مجموعه ای از دوقلوها با بینایی به دنیا می آیند، همه اینها به چالش کشیده می شود. فصل اول سریال سعی دارد زمینه فصل های بعد را بچیند و قرار است با یک اکشن بسیار زیبا روبه رو شویم.