لینک های دانلود اضافه شدند

یک کلانتر سعی می کند آرامش را حفظ کند درست وقتی یک مرد ناامید خانواده ای با خشونت از یک کارخانه قرص به همراه برادر شوهرش دزدی می کند و ...