لینک های دانلود اضافه شدند

ایستاده می خواهد به دوستش احد برای رفتن به حج کمک کند اما در واقع قصد رفتن به تایلند را دارند. اما وقتی به آنجا می رسند، مشکلاتشان شروع می شود.