لینک های دانلود اضافه شدند

یک بازرس خصوصی خودخواه در یک کشتی تفریحی مملو از حامیان ثروتمند، زنان باشکوه، تروریست های قاتل و غذای کمیاب قرار می گیرد.

لینک های دانلود اضافه شدند

سابق جاسوس سی آی ای باب هو سخت ترین وظیفه خود را تا به امروز انجام می دهد: مراقبت از سه فرزند دوست دخترش، که دقیقاً به همسر مادرشان علاقه نشان نداده اند.