لینک های دانلود اضافه شدند

یک سونامی ناگهانی مردم را شوکه کرد و جیانگ پنگ و دخترش جیانگ شیائو هو را در محله چینی های جنوب شرقی آسیا به دام انداخت.