لینک های دانلود اضافه شدند

بیست سال پس از ناپدید شدن دخترش، یک الکلی در حال بهبودی خود را آماده میکند تا جشن کریسمس خانوادهاش را میزبانی کند که نامزد سابقش که از او جدا شده بود، بدون اعلام خبر وارد میشود، با هدایایی نوستالژیک و رازی سنگین.