لینک های دانلود اضافه شدند

یک معتاد به مواد افیونی که در حال بهبود است به دنبال انتقام از دلالان مسئول فروش مواد مخدر است که منجر به مرگ نامزدش شد.