لینک های دانلود اضافه شدند

یک دختر نوجوان که به طور تصادفی یک روح باستانی و شیطنت آمیز را در هالووین آزاد می کند باعث زنده شدن تزئینات و ویرانی آنها می شود، حالا باید با آخرین فردی که در نظرش وجود دارد برای نجات شهر خود - پدرش - متحد شود!