لینک های دانلود اضافه شدند

در حین جنگ جهانی دوم کاپیتان ارنست کراوس که اولین فرمانده یک ناوشکن است، در هنگام عبور از شمال اقیانوس اطلس توسط گروهی از قایقهای شکاری آلمان نازی تحت تعقیب قرار میگیرند…