لینک های دانلود اضافه شدند

این داستان بر اساس وقایع واقعی ساخته شده که در آن یک کارآگاه پلیس شرمسار به دنبال رستگاری بوده و با مخفی شدن برای افشای یک سندیکای جنایت خشونت آمیز است. اما ..