لینک های دانلود اضافه شدند

استنلی هیل پرونده انتقام وحشیانه ای را از اراذل و اوباشی که همسرش را به قتل رساندند و پلیس فاسدی که از آنها محافظت می کند ، باز می کندف او در این حین از یک دوست قدیمی کمک می گیرد و دخترش نیز ...

لینک های دانلود اضافه شدند

در آینده ای ظالمانه که همه انواع احساسات غیرقانونی است ، فردی که وظیفه اجرای قانون را بر عهده دارد برای براندازی سیستم و دولت قیام می کند.