1926

لینک های دانلود اضافه شدند

یک مهندس پس از طرد شدن توسط ارتش کنفدراسیون، بدون آنکه اطلاعی داشته باشد می فهمد به دلیل نقش غیرنظامی شخصیت حیاتی بوده است و باید به تنهایی لوکوموتیو مورد علاقه خود را پس از تصرف توسط جاسوسان اتحادیه بازپس گیرد و آن را از طریق خطوط دشمن بازگرداند...