1971

لینک های دانلود اضافه شدند

پیش درآمد «چرخش پیچ» هنری جیمز، با تمرکز بر فساد آهسته زمین بان پیتر کوینت در مورد خانم جسل و فرزندانی که او از آنها مراقبت می کند.

لینک های دانلود اضافه شدند

الکس شخصی ناهنجار و ضد اجتماعی بوده که رهبری گروهی از جوانان مانند خود را بر عهده دارد، او که انواع جنایات را مرتکب می شود و در این بین به خاطر یک مورد قتل دستگیر می شود و..

لینک های دانلود اضافه شدند

دانلود فیلم آناند Anand 1971 دوبله فارسیآناند که به سرطان مبتلاست، تصمیم میگیرد از باقی مانده ی روزهای عمرش نهایت لذت را ببرد. دکتر بهاسکار که درمان و مراقبت از آناند را ب ...