1967

لینک های دانلود اضافه شدند

یک اسلحهباز جوان با یک یاغی قدیمی سابق اتحاد ضعیفی تشکیل میدهد تا راهزنانی را که خانوادهاش را کشتهاند، تا پایان غافلگیرکننده ردیابی و از بین ببرد.

لینک های دانلود اضافه شدند

یک قانونگذار غیررسمی و یک سناتور احتمالی توسط یک بارون راه آهن مامور می شود تا یک دهقان مکزیکی چاقو به دست را که متهم به تجاوز و کشتن یک دختر جوان است، شکار کند.

  • بازیگران: Paul Newman ، George Kennedy
  • کارگردان: Stuart Rosenberg ،
  • ژانر: جنایی ، درام
  • کشور سازنده: آمریکا

لینک های دانلود اضافه شدند

یک مرد آرام جنوبی به دو سال حبس در یک زندان روستایی محکوم می شود، اما حاضر به انطباق با مردم و شرایط آن منطقه نیست.