1973

لینک های دانلود اضافه شدند

یک هنرپیشه رزمی شائولین برای جاسوسی از یک ارباب تریاک - که همچنین یک راهب سابق معبدش است - به بهانه شرکت در یک مسابقات مبارزه به یک قلعه جزیره سفر می کند....

لینک های دانلود اضافه شدند

دو آدم گرفتار با هم متحد می‌شوند تا فریب نهایی که علیه آنها اجرا شده را از بین ببرند....