1961

لینک های دانلود اضافه شدند

یک رونین حیله گر به شهری می آید که توسط دو باند تبهکار تقسیم شده است و تصمیم می گیرد برای آزادی شهر با آنها مبارزه کند.