1963

لینک های دانلود اضافه شدند

یکی از مدیران یک شرکت کفش در یوکوهاما قربانی اخاذی می شود و در این اخاذی پسر راننده اش به اشتباه ربوده می شود و برای باج گیری از او استفاده می کنند...