1975

لینک های دانلود اضافه شدند

سه سارق آماتور بانک قصد دارند یک بانک دیگر را دستبرد بزنند. نقشه از این قرار است، یک سرقت ساده زیبا: وارد شوید، پول را بردارید و فرار کنید. اما متاسفانه،...

لینک های دانلود اضافه شدند

شاه آرتور و شوالیه‌های میز گرد او به جستجوی سورئال و کم‌هزینه برای جام مقدس می‌پردازند و با موانع بسیار احمقانه‌ای مواجه می‌شوند...

لینک های دانلود اضافه شدند

"جین دیلمن" که به همراه پسرش "سیلوین" زندگی می کند قوانین تغییرناپذیری برای زندگی دارد،وقتی پسرش در مدرسه است او از آپارتمان مراقبت کرده،کارهای روزمره را انجام داده و به مشتریانش پاسخ می دهد...

لینک های دانلود اضافه شدند

یک جنایتکار ادعای جنون می کند و در یک آسایشگاه روانی بستری می شود و در آنجا علیه پرستار ظالم شورش می کند و بیماران ترسیده را جمع می کند.

لینک های دانلود اضافه شدند

راهزنی به نام جبارسینگ خانواده تاکور پلیس بازنشسته ای را به قتل می رساند و آنها به هم می رسند و از هم انتقام می گیرند و.