Hiroyuki Sanada

لینک های دانلود اضافه شدند

گروهی از سامورایی ها برای انتقام مرگ و آبروریزی ارباب خود به دست یک شوگان بی رحم به راه می افتند...