Joseph Cross

لینک های دانلود اضافه شدند

داستان زندگی شش مردی که پرچم را در نبرد ایوو جیما، نقطه عطفی در جنگ جهانی دوم برافراشتند....