Luka Petrusic

لینک های دانلود اضافه شدند

در اینجا یک برداشت جدید از افسانه معروف است که ابتدا توسط Aesop و سپس Jean de la Fontaine گفته شد. کت، یک گیتاریست که کریکت می نوازد، گروهی را هدایت می کند تا باگ های بی خیال را سرگرم کنند...