Mirabai Pease

دوبله اختصاصی

دانلود فیلم ظهور مرده شیطانی Evil Dead Rise 2023 دوبله فارسی

لینک های زبان اصلی خوب قرار داده شد

داستانی پیچیده از دو خواهر بیگانه که با ظهور شیاطین تسخیر کننده گوشت، پیوند مجدد آنها کوتاه می شود و آنها را وارد یک نبرد اولیه برای بقا می کند، زیرا با کابوس وارترین نسخه خانواده که قابل تصور است روبرو می شوند.