Bonnie Hunt

لینک های دانلود اضافه شدند

هنگامی که دو کودک یک بازی تخته جادویی را پیدا می کنند و بازی می کنند، مردی را که ده ها سال در آن گرفتار شده رها می کنند - و مجموعه ای از خطرات که فقط با اتمام بازی می توان جلوی آنها را گرفت پدید می آیند...

لینک های دانلود اضافه شدند

مک کوئین در راه رسیدن به بزرگ‌ترین مسابقه زندگی‌اش، به عنوان یک ماشین مسابقه‌ای تازه‌کار در یک شهر مخروبه سرگردان می‌شود و می‌آموزد که برنده شدن همه چیز در زندگی نیست....